Privacyverklaring

Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

B&B Stoega met adres Coupure 23, 8000 Brugge is eigenaar van de website www.stoega.be. Dit is een publieke website
waarop promotionele gegevens van B&B Stoega gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacy-verklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
B&B Stoega is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.stoega.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens
Je kan de website www.stoega.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over B&B Stoega, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
De persoonsgegevens die B&B Stoega verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de uitbater van B&B Stoega.
De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.
B&B Stoega geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks mailen naar B&B Stoega via Privacy & Stoega of telefoneren naar +32 (0)478508849. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

B&B Stoega verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

GDPR